Kamfor id nunc massa, non faucibus lacus. Suspendisse vel erat dui, lectus eu molestie ornare, purus lorem.

HR | EN | DE | IT

Kultura Klima Povijest Gastronomija Geografski polozaj Vegetacija
 

Geografski položaj

Nedešćina se nalazi na platou na visini od 300 do 400 metara iznad razine mora koji se prostire od rijeke Raše do mora u zaleđu grada Labina. Rijeka Raša potječe na zapadnoj granici općine i razdvaja središnji i istočni dio Istre. More je udaljeno svega desetak kilometra u Rapcu tako da ovo unikatno područje je na neki način most između zelene i plave Istre.

 

Vegetacija

Vegetacija

Vegetacijski pokrov odraz je pedoloških prilika i klimatskih uvjeta.
Najvećim dijelom prostora općine Sveta Nedelja izmjenjuju se oranice s travnjačkom i šumskom vegetacijom.
Šumska vegetacija na području općine Sveta Nedelja pripada submediteranskoj zoni mediteranske regije.